หน้าแรก >เทคนิคการใช้งานโปรแกรม>เคล็ดไม่ลับ กับการใช้งานโปรแกรมเอ็กซ์เพรส>วิธียื่นภาษีผ่าน Internet

วิธียื่นภาษีผ่าน Internet

วิธียื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ท,โปรแกรมบัญชี Express

 

การยื่นแบบ ภงด. 3, ภงด.53 ผ่านทาง Internet คุณต้องขอแบบยื่นกับสรรพากรว่าต้องการยื่นแบบภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต  สรรพากรจะมีรหัสผู้ใช้ กับรหัสผ่านมาให้คุณ  คุณจะโทรสอบถามทางสรรพากร  หรือเข้าไปดู http://www.rd.go.th/publish/index.htmlก็จะมีรายละเอียดในการขอแบบยื่นผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

ขั้นตอนการยื่นแบบจะเหมือนกัน ภงด.3 หรือ ภงด. 53 จะแนะนำวิธีการยื่นแบบ สำหรับ ภงด. 53

1.   เข้ามาในเมนูการเงิน  ข้อ 5. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เลือกภงด.  ที่ต้องการ   

เข้าเมนูการเงินข้อ 5 เลือก ภงด.ที่จะพิมพ์ข้อมูล

2.   คลิกข้างรูป Printer  เลื่อนลูกศรลง เลือกแบบฟอร์มภงด. 53 ยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต

เลือกต้นฉบับที่จะใช้ยื่น ภงด.ผ่านเน็ท

3.  เลือก ฟอร์ม 1 ตอบ ตกลง

เลือกลำดับฟอร์มที่ต้องการ

4.  ให้คุณเลือกข้อ 4. นำแบบทดสอบไปทับ เลือก ข้อ 1. แล้วเลือก ฟอร์ม 1 ตอบตกลง

เลือกนำแบบทดสอบไปทับข้อ 1

5.  กด Alt+P เลือก ขอบเขตรายงาน ที่ต้องการ เลือก ตกลง

เลือกงวดที่จะพิมพ์ข้อมูล

6.  โปรแกรมจะแจ้งข้อความ การเตรียมไฟล์ยื่น ผ่านเน็ต เลือก ตกลง

ระบบจะแจ้งให้เลือกแฟ้มแบบ Text File เท่านั้น

7. เลือก แฟ้มข้อมูลชนิดข้อความ   ตอบ ตกลง

เลือกชนิดของแฟ้มข้อมูลเป็น Text File

8. เลือก ไดร์ฟ และตั้งชื่อไฟล์  เพื่อ SAVE ข้อมูล  เช่น D:TAX53.TXT

เลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่จะจัดเก็บแฟ้ม ภงด.

เมื่อ SAVE ไฟล์จากโปรแกรม express ได้แล้ว คุณจะต้องเข้า ในเว็ปไซด์ http://www.rd.go.th เพื่อดาว์นโหลด "โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย" มีขั้นตอนตามนี้

1.  คลิกที่   ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต

เข้าเว็บสรรพากร เพื่อยื่นภาษีผ่านเน็ท

2.  คลิกที่  รายละเอียด ใต้หัวข้อแนะนำบริการ

คลิกรายละเอียดในหัวข้อแนะนำบริการ

3.  คลิกที่   แนะนำโปรแกรม

คลิกที่แนะนำโปรแกรม

4.  เลือก โปรแกรม ภาษีที่ต้องการ   ถ้าคุณจะยื่นภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต ทั้ง ภงด. 1 ,ภงด.3  ภงด.53 คุณจะต้องดาวน์โหลดที่ละโปรแกรม

เลือกโปรแกรมยื่นภาษี ให้ตรงกับ ภงด.

5.  คลิก ที่  โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบแบบ ภงด.53 โดยเลือกที่ โปรแกรมเสริม ด้านล่าง (โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบแบบภงด.53)

คลิกที่โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบแบบ ภงด.

6.  เลือก  SAVE

เลือกดาวน์โหลดไฟล์มาบันทึกไว้ในเครื่อง

7.  เลือกไดร์ฟที่ต้องการ SAVE เลือก ตกลง

8.  เมื่อ SAVE ได้แล้ว จะต้องทำการติดตั้ง โดยดับเบิลคลิกที่ไฟล์ รูปไอค่อนโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมา ที่ดาวน์โหลดมาจากขั้นตอนที่แล้ว จะมีหน้าจอให้เลือกไดร์ฟที่ต้องการติดตั้ง ให้ติดตั้งไว้ใน C:\Program Files\Rdinet ตามค่าดีฟอลต์ที่ขึ้นมาให้ได้เลย จากนั้นจึงเปิดโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลขึ้นมา (ดูจากรูปประกอบ)

หลังจากติดตั้งเสร็จ ให้คลิกเปิดโปรแกรมยื่นภาษีขึ้นมา

9.  หลังจากเปิดโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล ภงด. 53 จะมีหน้าจอขึ้นมาให้กรอกรายละเอียด
      - กรอกรายละเอียดเข้าไปในส่วนที่ 1 (ส่วนบนพื้นหลังสีเขียว)ให้เรียบร้อย และแนบไฟล์ที่ save จากโปรแกรม EXPRESS   เช่น    TAX53.TXT
      - คลิก "ตกลง
      - เลือก นำส่งภาษีตาม มาตราไหน, ช่องหัก ณ ที่จ่ายใส่ 1, ช่องออกภาษีให้ใส่ 2, ส่วนทางขวาให้เอาเครื่องหมาย ติ๊กถูก หน้า ขนาดความยาวของข้อมูลคงที่ออกแล้วใส่เครื่องหมายไปป์ ปุ่มเครื่องหมาย Pipe บนแป้นคีย์บอร์ด ในบรรทัด ตัวอักษรที่ใช้แบ่งแยกข้อมูล

ป้อนข้อมูลให้ถูกต้อง เช่น เลขประจำตัว และที่เก็บแฟ้มภาษีที่จะยื่น

แท็บ ตำแหน่งข้อมูล ให้เลือกตำแหน่งข้อมูล ตามข้างล่างนี้

ในแท็บตำแหน่งข้อมูล ให้กำหนดตามนี้

ข้อมูลรายละเอียดด้านบนสามารถ ดูได้จาก เมนูแก้ไขแบบทดสอบ  ฟอร์ม 1 ดังรูป

ซึ่งจะตรงกับข้อมูลในหน้าจอแก้ไขแบบฟอร์ม ภงด.ของโปรแกรมบัญชี Express

ให้กรอกตัวเลขตำแหน่งข้อมูลตามรูป 2 รูปข้างล่างนี้ หรือ กรอกที่มีเครื่องหมาย *

กรอกข้อมูลเฉพาะในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันท์

ข้อมูลในกลุ่มที่ 1

คลิกที่โอนย้ายข้อมูล เครื่องจะให้เลือกแหล่งที่จะให้จัดเก็บข้อมูล แล้วให้ใส่รหัสผู้ใช้ ตอบตกลง

เลือกไดร์ฟที่จะจัดเก็บไฟล์ โดยต้องป้อนรหัสผู้ใช้ด้วย

หลังจากตอบตกลงแล้วก็จะขึ้นหน้าจอ ข้างล่างให้ ตอบตกลง

ยืนยันการบันทึกไฟล์ โดยตอบตกลง

คุณควรจะจดไฟล์ที่จัดเก็บด้วย เมื่อเราเข้าไปยื่นแบบ จะได้อ้างไฟล์ที่จะนำส่งภาษี

โปรแกรมยื่นภาษีฯ จะแสดงข้อมูลให้ตรวจสอบความถูกต้อง

โปรแกรมจะโชว์รายละเอียดภาษีที่ยื่นว่าถูกต้องหรือไม่  อีกครั้งหนึ่ง  

หลังจากนั้น คุณจะต้องเข้าไป ใน www.rd.go.th เพื่อจะนำส่ง ภาษี ให้คุณเข้าที่แบบยื่นภาษี หัก ณ ที่จ่าย  

เข้าเว็บสรรพากร เพื่อยื่นไฟล์ภาษีที่เซฟเอาไว้

ในส่วนของบริการยื่นแบบฯ คลิกที่ "ทำรายการต่อ"

ในส่วนของบริการสมาชิก ให้เลือกที่ทำรายการต่อ

คลิกที่ เข้า ภงด.ที่ต้องการ

เลือก ภงด.ที่ต้องการ

ใส่รหัสผู้ใช้ กับรหัสผ่าน ที่ขอมาจากสรรพากร

ใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้มาจากสรรพากร

ให้คุณเลือก จ่าย ภงด.53, กำหนด  ปี เดือน (ขั้นตอนนี้ไม่มีภาพประกอบเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน)

หลังจากใส่เรียบร้อย ก็จะเป็นหน้าจอที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อที่อยู่ของกิจการและตัวเลขที่จะนำส่ง  ส่วนด้านท้ายก็จะให้ Browse เพื่อเลือกไฟล์ที่ได้จากขั้นตอนการใช้โปรแกรมโอนย้ายฯ  หลังจากนั้นคลิกเลือก Upload ในแบบ /ตกลง  

คลิกเลือกไฟล์ข้อมูลภาษีที่จะยื่นแบบ

หน้าสุดท้ายจะแสดงยืนยันการชำระภาษี เพื่อเลือกรายการจึงเป็นการเสร็จขั้นตอน

เลือกช่องทางการชำระภาษี

เนื่องจากมีขั้นตอนการปฏิบัติหลายขั้นตอน อาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดต่างๆ ได้ ดังนั้นหากในระหว่างทำรายการมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ขอให้ดูวิธีการแก้ไขจากที่นี่ครับ --> http://localhost/esg/index.php?fi=no&page=articles&lev=2&ct=110

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบทความชิ้นนี้ กรุณาฝากคำถามไว้ที่ เว็บบอร์ด
ขอความกรุณาอย่าโทรศัพท์สอบถามจากพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท Express นะครับ  


http://www.esg.co.th

express,account,software,เอ็กซ์เพรส,ระบบบัญชี,โปรแกรมบัญชี,ทำบัญชี,บัญชีสำเร็จรูป,บัญชีคอมพิวเตอร์

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ปิดหน้าจอ เตือน(Security Warning) เวลาเปิดโปรแกรม Express
การกระทบยอด ภงด50, ภ.พ.30

การปฏิบัติในกรณีรับเช็คชำระหนี้แล้วเช็คมีปัญหา
ตัวอย่างวิธีการนำ Express ไปใช้งาน กับธุรกิจผลิต
ซ่อนระบบบัญชี Express จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
การบันทึกรับคืนหรือส่งคืนสินค้าที่ซื้อ/ขายในปีก่อน (ประมวลผลสิ้นปีไป แล้ว)
ใช้โปรแกรมมาหลายปี ไม่เคยปิดบัญชี ต้องทำอย่างไร
ทำไมพิมพ์แบบฟอร์ม เส้นตารางกลายเป็นตัวเลขไทย
Perpetual/Periodic , FIFO/Average เลือกใช้แบบไหนดี
ปีใหม่ทีไร วันที่ไม่อยู่ในงวดทุกที ?
ปรับขนาดตัวอักษรของ Express ให้อ่านง่าย ขึ้น
วิธีการปิดประมวลผลสิ้นปีในโปรแกรม Express
วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ของโปรแกรม Express
วิธีการแปลงข้อมูลจาก Excel มาใช้ใน Express
การใช้เว็บบอร์ดสอบถามปัญหา Express
การใช้งาน Express กับงานบัญชีในโรงพยาบาล
วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดจากการยื่นภาษีผ่าน Internet
ทำความเข้าใจกับวิธีกำหนดสิทธิการใช้งานในโปรแกรม Express
ป้อนวันที่รับของแยกตามรายการสินค้าในใบสั่งซื้อ (ใบสั่งขายก็ทำได้เช่นกัน)
ทำความเข้าใจวิธีลงบัญชีของ Express
พิมพ์งานจาก Express ออกทางเครื่อง พิมพ์แบบต่าง ๆ
วิธีคำนวณต้นทุนในโปรแกรม Express
การรวมรายการของรหัสลูกค้า 2 รหัส ให้เป็นรหัสเดียว
จัดเก็บข้อมูลให้ ปลอดภัย-แยกข้อมูล
การนำรายงานจาก Express ไปใช้ใน Excel
ค้นหาเอกสารเพื่อตรวจทานได้ง่ายๆ
ปกป้องข้อมูลในโปรแกรม Express ให้ ปลอดภัย