หน้าแรก >เทคนิคการใช้งานโปรแกรม>เคล็ดไม่ลับ กับการใช้งานโปรแกรมเอ็กซ์เพรส>การบันทึกรับคืนหรือส่งคืนสินค้าที่ซื้อ/ขายในปีก่อน (ประมวลผลสิ้นปีไปแล้ว)

การบันทึกรับคืนหรือส่งคืนสินค้าที่ซื้อ/ขายในปีก่อน (ประมวลผลสิ้นปีไปแล้ว)

การรับหรือส่งคืนสินค้าของปีก่อน,ระบบบัญชี Express

 

บทความนี้จะขอกล่าวเรื่อง การทำใบลดหนี้ รับคืนสินค้า และใบลดหนี้ ส่งคืนสินค้า ข้ามปี จากในโปรแกรม Express ว่าทำได้หรือไม่ และทำอย่างไร

การทำใบลดหนี้/รับคืน

มีการขายสินค้าให้ลูกค้าเมื่อปีก่อน และต้องการทำใบลดหนี้ รับคืน (ทั้งกรณีลดหนี้อย่างเดียว หรือ รับคืนสินค้าด้วย) ในปีปัจจุบัน ไม่ว่าจะอ้างเอกสาร IV หรือไม่อ้างก็แล้วแต่ สามารถทำการลดหนี้ได้ ดังนี้

 

กรณีอ้าง Invoice ของปีเก่า

กรณีระบุเป็นเลขที่บิลขายของปีก่อน
 
กรณีไม่อ้าง Invoice ของปีเก่า

กรณีปล่อยช่องเลขที่บิลขายให้ว่างเอาไว้


ทั้งสองกรณี จะมีข้อความถามว่า "ต้องการดึงรายการจากใบกำกับที่อ้างถึงหรือไม่" จะต้องเลือกว่า "ไม่ต้องการ; จะป้อนเอง"  และเลือกรายการสินค้าที่ต้องการลดหนี้/รับคืนจากรายละเอียดสินค้าที่ขึ้นมาให้เลือก (หากเลือก "ต้องการ" เพื่อให้โปรแกรมแสดงรายการสินค้าจาก Invoice ที่อ้างถึงขึ้นมาให้เลือก จะไม่มีรายการใด ๆ แสดงขึ้นมา เพราะเป็น Invoice ของปีที่ประมวลผลสิ้นปีไปแล้วนั่นเอง)

ไม่ดึงรายการจากใบกำกับที่อ้างถึง เลือกป้อนข้อมูลเอง
 
หลังจากป้อนจำนวนและหน่วยนับแล้ว โปรแกรมจะถามว่า "รับคืนสินค้าด้วยหรือไม่?" ถ้ามีการรับคืนให้ป้อน Y แต่ถ้าเป็นการลดหนี้อย่างเดียวให้ป้อน N

ระบบจะให้ยืนยันว่าจะรับคืนสินค้าด้วยหรือไม่
 

การทำใบลดหนี้ ส่งคืน

มีการซื้อสินค้าจากผู้จำหน่ายเมื่อปีที่แล้ว และผู้จำหน่ายทำใบลดหนี้ให้กับเราในปีปัจจุบัน (เป็นการ ลดหนี้อย่างเดียวไม่มีการคืนของ)

กรณีคิดต้นทุนสินค้าแบบ เข้าก่อน-ออกก่อน (FIFO) จะไม่สามารถทำรายการได้ ไม่ว่าจะมีการอ้างอิงเอกสาร RR ของปีก่อน หรือไม่อ้างอิงก็ตาม โดยจะมีข้อความขึ้นมาเตือนดังในรูปนี้

คำเตือนกรณีที่ไม่ได้อ้างถึงเลขที่บิลซื้อเอาไว้ 

จากเหตุผลดังกล่าว จึงต้องทำการประยุกต์การทำงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. ตั้งรหัสสินค้าบริการ (เมนูสินค้าข้อ 4) แล้วนำรหัสสินค้าบริการมาเปิดใบลดหนี้
 
สร้างรหัสสินค้าบริการขึ้นมาเพื่อการลดหนี้/ส่งคืน

นำรหัสสินค้าบริการนั้นมาป้อนในเอกสารลดหนี้/ส่งคืนข้ามปี
 
2. หลังจากลดหนี้เรียบร้อยแล้ว ถ้าต้องการปรับต้นทุนสินค้าด้วย ให้ใช้เมนูปรับปรุงเพิ่ม/ลดสินค้า (เมนูสินค้า 1.3.1)

     - ขั้นตอนแรก ให้กรอกเอกสาร ณ วันที่ 1/1(วันต้นปี) โดยปรับยอดคงเหลือ ณ วันที่ต้นปีออก ทั้งหมด

ใช้เมนูปรับปรุงยอดสินค้า เพื่อปรับเอาจำนวนสินค้าต้นปีออกไปทั้งหมด

     - ขั้นตอนที่สอง ให้ปรับเพิ่มยอด ด้วยเอกสารวันที่ถัดไป โดยต้องคำนวณตัวเลขด้วยตนเองออกมาก่อนว่าหลังจากที่ได้รับการลดหนี้แล้ว สินค้าแต่ละล็อตที่ยกมาต้นปีควรจะมีต้นทุนแต่ละล็อตเท่าไรบ้าง แล้วจึงป้อนลงไปโดยแยกเป็น 1 ล็อต/1 บรรทัด

ในหน้าจอเดิม ให้ป้อนยอดยกมาจำนวนเป็นบวก และป้อนต้นทุนที่ถูกต้องเข้าไปเอง

กรณีคิดต้นทุนแบบถั่วเฉลี่ย (Average)

ทั้งการลดหนี้(ไม่มีการส่งคืนสินค้า) หรือ ลดหนี้/ส่งคืน (ส่งคืนสินค้าด้วย) ก็สามารถทำได้ ไม่ว่าจะอ้างเอกสาร RR หรือไม่อ้างก็ตาม ซึ่งจำนวนและมูลค่าของการลดหนี้จะมีผลกับสต็อคสินค้า ณ วันที่ทำเอกสาร(ไม่กระทบย้อนกลับไปถึงวันที่รับสินค้า เหมือนแบบเข้าก่อน-ออกก่อน)

อ้างใบรับสินค้าของปีเก่า

หน้าจอใบลดหนี้ กรณีลดหนี้ข้ามปี และใช้การคำนวณต้นทุนแบบถัวเฉลี่ย
 
ไม่อ้างใบรับสินค้า

การลดหนี้แบบไม่อ้างถึงบิลซื้อ


ทั้งสองกรณี จะมีข้อความถามว่า "ต้องการดึงรายการจากใบรับสินค้าที่อ้างถึงหรือไม่" จะต้องเลือกว่า "ไม่ต้องการ; จะป้อนเอง" และเลือกรายการสินค้าที่ต้องการลดหนี้/ส่งคืนจากรายละเอียดสินค้าที่ขึ้นมาให้เลือก (หากเลือก "ต้องการ" เพื่อให้โปรแกรมแสดงรายการสินค้าจากใบรับสินค้าที่อ้างถึงขึ้นมาให้เลือก จะไม่มีรายการใด ๆ แสดงขึ้นมา เพราะเป็นใบรับสินค้า ของปีที่ประมวลผลสิ้นปีไปแล้วนั่นเอง)

เลือกป้อนรายการสินค้าเข้าไปเอง

หลังจากเลือกรายการสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะมีข้อความขึ้นมาถามว่า "ต้องการส่งคืนสินค้าด้วยหรือไม่" ถ้ามีการส่งคืนให้ป้อน Y แต่ถ้าเป็นการลดหนี้อย่างเดียวให้ป้อน N
 
หากต้องการส่งคืนสินค้าด้วย ให้ตอบ Y

หลังจากนั้นป้อนราคาต่อหน่วย และมูลค่าที่ส่งคืน แล้วทำการ save ตามปกติค่ะ

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบทความชิ้นนี้ กรุณาฝากคำถามไว้ที่ เว็บบอร์ด
ขอความกรุณาอย่าโทรศัพท์สอบถามจากพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัท Express นะครับ


http://www.esg.co.th

express,account,software,เอ็กซ์เพรส,ระบบบัญชี,โปรแกรมบัญชี,ทำบัญชี,บัญชีสำเร็จรูป,บัญชีคอมพิวเตอร์

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ปิดหน้าจอ เตือน(Security Warning) เวลาเปิดโปรแกรม Express
การกระทบยอด ภงด50, ภ.พ.30

การปฏิบัติในกรณีรับเช็คชำระหนี้แล้วเช็คมีปัญหา
ตัวอย่างวิธีการนำ Express ไปใช้งาน กับธุรกิจผลิต
ซ่อนระบบบัญชี Express จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
ใช้โปรแกรมมาหลายปี ไม่เคยปิดบัญชี ต้องทำอย่างไร
ทำไมพิมพ์แบบฟอร์ม เส้นตารางกลายเป็นตัวเลขไทย
Perpetual/Periodic , FIFO/Average เลือกใช้แบบไหนดี
ปีใหม่ทีไร วันที่ไม่อยู่ในงวดทุกที ?
ปรับขนาดตัวอักษรของ Express ให้อ่านง่าย ขึ้น
วิธีการปิดประมวลผลสิ้นปีในโปรแกรม Express
วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ของโปรแกรม Express
วิธีการแปลงข้อมูลจาก Excel มาใช้ใน Express
การใช้เว็บบอร์ดสอบถามปัญหา Express
การใช้งาน Express กับงานบัญชีในโรงพยาบาล
วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดจากการยื่นภาษีผ่าน Internet
วิธียื่นภาษีผ่าน Internet
ทำความเข้าใจกับวิธีกำหนดสิทธิการใช้งานในโปรแกรม Express
ป้อนวันที่รับของแยกตามรายการสินค้าในใบสั่งซื้อ (ใบสั่งขายก็ทำได้เช่นกัน)
ทำความเข้าใจวิธีลงบัญชีของ Express
พิมพ์งานจาก Express ออกทางเครื่อง พิมพ์แบบต่าง ๆ
วิธีคำนวณต้นทุนในโปรแกรม Express
การรวมรายการของรหัสลูกค้า 2 รหัส ให้เป็นรหัสเดียว
จัดเก็บข้อมูลให้ ปลอดภัย-แยกข้อมูล
การนำรายงานจาก Express ไปใช้ใน Excel
ค้นหาเอกสารเพื่อตรวจทานได้ง่ายๆ
ปกป้องข้อมูลในโปรแกรม Express ให้ ปลอดภัย